Evenimente

Conferința de închidere a Programului General “Solidaritatea și Gestionarea Fluxurilor Migratorii”(2007-2013) ) și deschiderea Cadrului financiar multianual , domeniul Afaceri interne, 2014-2020, FAMI-FSI


La conferință au participat 120 de persoane, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne, ai instituțiilor din cadrul sistemului de management și control , dar și ai instituțiilor și organizațiilor beneficiare de proiecte - PG SOLID, FAMI și FSI.

 


2016-05-25


Detalii
Primul Comitet de monitorizare FAMI-FSI


În cadrul comitetului de monitorizare au participat 50 de persoane, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai instituțiilor din cadrul sistemului de management și control, precum și reprezentanți ai Beneficiarilor de proiecte.


2016-05-25


Detalii
Aprobarea Programului Național FSI de către Comisia Europeană


La data de 10 august 2015 Programul Naţional aferent Fondului pentru Securitate Internă (FSI) a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia C(2015) 5416.


2015-08-10


Detalii
Acreditarea Autorității Responsabile


La data de 20 iulie 2015 sistemul de management şi control aferent Cadrului Financiar Multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri interne, inclusiv Direcţia Schengen din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de Autoritate Responsabilă au fost acreditate de către Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României, fiind emisă opinie fără rezerve.


2015-07-20


Detalii
Încheierea implementării Programelor Anuale 2013 aferente PG SOLID


La data de 30 iunie 2015 s-a încheiat implementarea Programelor anuale 2013 aferente Programului General „Solidaritatea şi gestionarea Fluxurilor Migratorii”, plăţile urmând a fi efectuate până la data 31 martie 2016, termen la care Programele anuale 2013 vor fi închise oficial.

Până în prezent, procentul estimat de absorbţie pentru proiectele finanţate şi implementate prin PA 2013 PG SOLID este de 89,75%.


2015-06-30


Detalii
Conferința de închidere a Programelor Anuale ERF, EIF, RF și FFE 2012


La conferința de închidere a PA 2012, au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne, ai instituțiilor din cadrul Sistemului de Management și Control și ai Beneficiarilor de proiecte.


2015-05-20


Detalii
Aprobarea Programului Național FAMI de către Comisia Europeană


La data de 20 martie 2015 Programul Naţional aferent Fondului pentru Azil, Migraţie şi Intergrare (FAMI) a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia C(2015) 1730.


2015-03-20


Detalii
Întâlnirea de analiză și coordonare a proiectelor aferente Programului general Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii – PA 2012 ERF, RF şi IFÎntâlnirea s-a desfășurat în perioada 24-26.04.2014 și au participat reprezentanţi ai structurilor IGI cu atribuţii relevante pentru gestionarea PG Solid, precum si ai autorităţilor desemnate - Direcţia Schengen si Direcţia Generală Financiară, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi - Reprezentanţa în România, precum şi reprezentanţii organizaţiilor beneficiare ai finanţării nerambursabile, aferente PG Solid, Programul Anual 2012 (OIM, CNRR, AIDROM, JRS, ARCA, ADO-SAH-ROM, ARPS, IIT, ADIS, ICAR)

Pe parcursul întâlnirii au fost discutate, in principal, aspecte legate de stadiul de implementare a proiectelor, inclusiv problemele intâmpinate si măsurile întreprinse.


2014-04-24


Detalii
Conferința de închidere a Programelor Anuale ERF, EIF, RF și FFE 2011


Conferința de închidere a Programelor anuale 2011 pentru ERF, EIF, RF și FFE (140 de participanți), a fost organizată în data de 12.03.2014 de către Autoritatea Responsabilă în colaborare cu Autoritatea Delegată și au participat reprezentanți ai structurilor implicate în implementarea proiectelor (Autoritatea Responsabilă, Autoritatea Delegată,Autoritatea de Certificare și Autoritatea de Audit), reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai Comisiei Europene, reprezentanți ai Beneficiarilor de proiecte, reprezentanți ai diferitelor ONG-uri implicate, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ai Ministerului Muncii, Direcția Generală de Asistență Socială din București, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Cea mai mare parte a obiectivelor Programelor Anuale 2011 au fost atinse și, de asemenea, indicatorii au avut o evoluție pozitivă. Toate proiectele au avut un impact pozitiv în ceea ce privește implementarea în țara noastră a politicilor în materie de azil și migrație. Eforturile depuse în cadrul Programelor Anuale 2011 au fost apreciate și au fost înmânate plachete organizațiilor implicate în proiectele anuale ale programului 2011.


2014-03-12


Detalii
Se afişează 1-9 din 9 rezultate.