Fondul pentru Securitate Internă (FSI)

  

Prin Fondul pentru securitate internă - componenta frontiere şi vize este continuatorul Fondului pentru frontiere externe, implementat în cadrul exercițiului financiar anterior.

Prin Fondul pentru securitate internă - componenta de cooperare polițienească se va continua implementarea de proiecte de tipul celor eligibile sub programele CIPS și ISEC, implementate în cadrul financiar 2007-2013.

 

Programul Național aferent „Fondului pentru Securitate Internă” a fost elaborat în baza Regulamentului (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI, pentru componenta de cooperare polițienească și în baza Regulamentului CE nr.515/2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE, pentru componenta de frontiere și vize.

 

Obiectivul general al Fondului pentru Securitate Internă, componenta frontiere şi vize este de a contribui la asigurarea unui nivel înalt de siguranță în cadrul Uniunii, facilitând, în același timp, călătoriile efectuate în scopuri legitime, printr-un control la frontierele externe uniform și de înaltă calitate și prin prelucrarea eficace a vizelor Schengen, cu respectarea angajamentelor Uniunii cu privire la libertățile fundamentale și la drepturile omului.

 

Valoarea totală alocată acestui fond este în sumă de 61.151.568 euro (fonduri UE).

 

Obiective specifice ale Fondului pentru Securitate Internă, componenta frontiere şi vize:

 

-sprijinirea politicii comune în materie de vize în vederea facilitării călătoriilor legitime, asigurarea unei înalte calități a serviciilor oferite solicitanților de viză, asigurarea egalității de tratament a resortisanților din țările terțe și combaterea imigrației ilegale;

-sprijinirea gestionării integrate a frontierelor, inclusiv a promovării armonizării în continuare a măsurilor adoptate în domeniul gestionării frontierelor, în conformitate cu standardele comune ale Uniunii și prin împărtășirea informațiilor între statele membre și între statele membre și Agenția Frontex, în vederea asigurării, pe de o parte, a unui nivel uniform și ridicat de control și protecție a frontierelor externe, inclusiv prin combaterea imigrației ilegale, și, pe de altă parte, a fluidizării trecerii frontierelor externe, în conformitate cu acquis-ul Schengen, garantând, în același timp, accesul la protecție internațională pentru persoanele ce au nevoie de aceasta, în conformitate cu obligațiile privind drepturile omului asumate de statele membre, inclusiv cu principiul nereturnării.

 

Prioritățile, conform Programului Național FSI pentru componenta frontiere și vize, sunt gestionarea integrată a frontierelor externe şi politica comună de vize. În Programul Naţional FSI este cuprins un număr de 30 de fișe, iar principalii beneficiari ai acestora sunt:

-          Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

-          Centrul Naţional SIS;

-          Centrul pentru Cooperare Polițienească Internațională;

-          Ministerul Afacerilor Externe

 

Fondul pentru Securitate Internă, componenta de cooperare polițienească, a fost instituit în baza Regulamentului CE nr.513/2014 şi are ca obiectiv general asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniunea Europeană.

 

Valoarea totală alocată acestui fond este în sumă de 37.150.105 euro (fonduri UE).

 

Obiectivele specifice ale Fondul pentru Securitate Internă, componenta de cooperare polițienească:

 

-prevenirea criminalității și combaterea criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a terorismului, consolidarea coordonării și cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii și alte autorități naționale din statele membre, inclusiv cu Europol sau cu alte organisme competente ale Uniunii, și cu organizațiile din țările terțe și organizațiile internaționale relevante;

-consolidarea capacității statelor membre și a Uniunii de a gestiona eficace riscurile și situațiile de criză legate de securitate, de a se pregăti și a proteja persoanele și infrastructurile critice împotriva atacurilor teroriste și a altor incidente legate de securitate.

 

Prioritățile, conform Programului Național FSI, componenta cooperare polițienească, sunt prevenirea si combaterea criminalității, precum şi gestionarea altor riscuri si crize. În Programul Național FSI este cuprins un număr de 21 de proiecte, iar principalii beneficiari ai acestora sunt:

-          Serviciul Roman de Informații;

-          Departamentul de Informații si Protecție Internă;

-          Direcția Generala Anticorupție;

-          Direcția pentru Comunicații si Tehnologia Informației;

-          Inspectoratul General al Politiei Române;

-          Centrul pentru Coordonarea și Protecția Infrastructurilor Critice;

-          Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane